GRATIS VERZENDING BIJ BESTELLINGEN VAN MEER DAN 100€

Jouw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

WELKOM OP ONZE WEBSITE

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door.

Door de site te bezoeken of te gebruiken, accepteer je de hieronder beschreven voorwaarden en alle gerelateerde voorwaarden. Als je deze voorwaarden niet volledig accepteert, maak dan geen gebruik van de site.

VERKOOPVOORWAARDEN

De aanbieding en verkoop van producten via de site Filicori Zecchini van G.I.Fi.Ze. Industriële Groep Filicori Zecchini s.p.a. worden geregeld door de Algemene Verkoopvoorwaarden, die hieronder worden geïllustreerd.

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de regelgeving voor contracten die buiten verkoopruimten worden gesloten en in het bijzonder met de bepalingen van het Wetsdecreet nr. 206 van 6 september 2005 (Consumentenwetboek).

PARTIJEN BIJ HET CONTRACT

Als partijen bij het contract worden beschouwd: G.I.Fi.Ze. Industriële Groep Filicori Zecchini s.p.a., met maatschappelijke zetel in 40060, Castel San Pietro Terme, localiteit Osteria Grande, Bologna, via Lombardia n. 55, REA 153878 - Reg. Imp. BO en C.F. 00805700374 - P.I. 00523821205 (hierna te noemen "Gifize"); en de persoon (natuurlijk persoon, bedrijf of andere rechtspersoon) die, na zich te hebben geregistreerd op de website http://www.filicorizecchini.com, een bestelling heeft geplaatst die door Gifize is geaccepteerd (hierna te noemen "Klant").

TOEPASSING EN WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Door op de aangegeven wijze een bestelling te plaatsen, verklaart de Klant dat hij/zij alle informatie heeft gelezen die tijdens het aankoopproces is verstrekt en dat hij/zij de Algemene Verkoopvoorwaarden volledig accepteert. Gifize behoudt zich het recht voor de Algemene Verkoopvoorwaarden te wijzigen door kennisgeving op deze pagina van de website.

De Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn de voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Eventuele wijzigingen worden van kracht na publicatie op de site.

KENMERKEN EN PRIJZEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN

De afbeeldingen van de producten zijn mogelijk niet perfect representatief voor hun kenmerken, maar verschillen qua kleur, grootte, afgebeelde accessoires. 

Alle informatie over aankoopondersteuning is bedoeld als louter algemeen informatiemateriaal en verwijst niet naar de werkelijke kenmerken van een afzonderlijk product.

Producten worden aangeboden tegen de prijs die op de site wordt vermeld op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst.

De prijzen zijn inclusief btw, die wordt vermeld op de factuur voor de aankoop van het product.

De prijzen zijn exclusief transport- en verzendkosten, die in elk geval worden vermeld in het laatste gedeelte voordat de bestelling wordt verzonden en worden gespecificeerd in de orderbevestiging die per e-mail naar de Klant wordt gestuurd.

BESTELLINGEN PLAATSEN

Bestellingen kunnen worden geplaatst van en naar de volgende gebieden: Italiaanse Republiek, Republiek San Marino, Vaticaanstad.

Voor bestellingen gelden minimum- of maximumhoeveelheden en producten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

Bestellingen van minderjarigen worden niet geaccepteerd. De stappen voor het plaatsen van de bestelling en het sluiten van de koopovereenkomst worden duidelijk aangegeven in de volgorde van de pagina's op de site door middel van verklarende tekst en afbeeldingen.

Het is vooral raadzaam om de mededeling over herroeping te lezen, die op elk moment kan worden afgedrukt.

Het is mogelijk om eventuele invoerfouten te corrigeren voordat de bestelling wordt verzonden.

BEVESTIGING VAN ONTVANGST EN ACCEPTATIE VAN DE BESTELLING

Na ontvangst van een bestelling stuurt Gifize automatisch een ontvangstbevestiging per e-mail, waarin alle gegevens van de bestelling worden samengevat.

Na ontvangst van een bestelling controleert Gifize de daadwerkelijke beschikbaarheid van het bestelde product en alleen na succesvolle afronding van deze controle communiceert Gifize de acceptatie van de bestelling en de succesvolle verzending van het product.

In het geval dat Gifize een ontvangen bestelling niet kan verwerken, zal zij de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Elk recht van de Klant op schadevergoeding of compensatie, evenals elke contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade aan personen en/of zaken veroorzaakt door de niet-aanvaarding van een bestelling, is uitgesloten.

GEACCEPTEERDE BETALINGSMETHODEN

Gifize accepteert alleen betaling via de systemen die in de voettekst van de site worden aangegeven.

PRODUCTEN VERZENDEN

Producten kunnen alleen worden verzonden en geleverd naar het grondgebied van de volgende landen: Italië, Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechië, Kroatië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk.

Gifize verzendt de gekochte producten alleen naar het bestemmingsadres dat bij de bestelling is opgegeven.

We accepteren geen zendingen naar postbussen.

Gifize verzendt de door de Klant bestelde producten per koerier naar het door de Klant opgegeven adres, ongeveer binnen 3 (drie) werkdagen na acceptatie van de bestelling.

Levering vindt over het algemeen plaats binnen 5 werkdagen.

De opgegeven tijden voor ontvangst van goederen zijn indicatief.

De leveringskosten worden gefactureerd op basis van de tarieven die op de Site worden vermeld op de datum waarop de bestelling werd geplaatst.

De ontvanger van de goederen is verantwoordelijk voor de betaling van belastingen en douanerechten zoals voorzien in de regelgeving die van kracht is op het grondgebied van bestemming van de producten.

De koerier is verantwoordelijk voor de levering.

Gifize verplicht zich om eventuele meldingen van niet-levering of vertraagde levering van de producten via de Klantenservice te verzamelen en, indien van toepassing, de Klant bij te staan bij het beschermen van zijn of haar rechten zoals vereist door de wet.

ACCEPTATIE VAN HET PRODUCT DOOR DE KLANT

Eventuele schade aan de verpakking en/of het product of het niet overeenkomen van het aantal verpakkingen of aanduidingen moet onmiddellijk worden gemeld door dit specifiek aan te geven op de afleverbon.

Door het document van de koerier te ondertekenen, bevestigt de klant de externe integriteit van het product en de conformiteit van de levering.

Eventuele problemen met betrekking tot de fysieke integriteit, correspondentie of volledigheid van de ontvangen producten moeten binnen 10 werkdagen na levering worden gemeld door een e-mail te sturen naar het adres

e-store.italia@gifize.it.

INVOICEREN

Er wordt een factuur opgesteld voor elke bestelling van de particuliere klant die zijn belastingcode heeft ingevoerd, en voor elke bestelling van de professionele klant of bedrijf met btw-nummer.

De factuur wordt opgesteld op basis van de informatie die de Klant heeft verstrekt bij het plaatsen van de bestelling.

Wijzigingen in de factuur zijn niet meer mogelijk nadat de factuur is uitgereikt. Bij de bestelling moet worden aangegeven of het verzendadres afwijkt van het factuuradres.

HERROEPINGSRECHT EN REGELS VOOR HET RETOURNEREN VAN PRODUCTEN

Op grond van de bepalingen van Wetsdecreet 185/99 tot uitvoering van Richtlijn 97/7/EG betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, kan de klant het gekochte product retourneren en het daadwerkelijk betaalde aankoopbedrag terugkrijgen.

Het herroepingsrecht kan binnen 10 werkdagen na ontvangst van het product op de volgende manieren worden uitgeoefend: 1) De klant stuurt een aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar Gifize; opzegging kan binnen dezelfde termijn ook per telegram of e-mail. naar e-store.italia@gifize.it. 2) Gifize neemt contact op met de klant door de Return Authorisation Code door te geven. 3) De Klant vult de retourautorisatiecode in op het retourformulier dat hij samen met de afleveringsdocumenten ontvangt. 4) De koerier neemt vervolgens contact op met de Klant voor acceptatie van de retourzending.

De retourzending van het product vindt plaats binnen 10 werkdagen na ontvangst van de autorisatiecode.

De terugbetaling van de betaalde prijs voor de aankoop van het product omvat niet de verzendkosten, die volledig voor rekening zijn van de Klant die van de aankoop afziet.

In het geval dat de Klant producten terugstuurt die beschadigd zijn, geen retourautorisatiecode hebben, niet binnen de genoemde termijn worden geretourneerd, geopend en/of gedeeltelijk gebruikt zijn, niet regelmatig of niet volledig verpakt zijn, of waarbij bepaalde onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, zoals onderdelen, elementen, accessoires, verpakkingsmaterialen, dozen, documentatie en/of andere voorwerpen, vervalt het recht op herroeping volledig.

In de hierboven genoemde gevallen zal Gifize de gekochte goederen aan de Klant retourneren en de verzendkosten in rekening brengen.

Met inachtneming van bovenstaande beperkingen zal Gifize het daadwerkelijk door de Klant betaalde bedrag binnen 30 dagen na de kennisgeving van herroeping terugbetalen door middel van een creditnota op de bankrekening of creditcard.

GARANTIE

Voor alle producten, met uitzondering van levensmiddelen, die door Gifize worden verkocht, geldt de conventionele fabrieksgarantie en de garantie van 24 maanden voor conformiteitsgebreken overeenkomstig Wetsdecreet 24/2002 en daaropvolgende wijzigingen en artikelen 130 en 132 van Wetsdecreet 206/2005.

Om gebruik te kunnen maken van de garantieservice moet de klant de factuur bewaren.

Als het gekochte product fabricagefouten blijkt te hebben en/of tijdens het transport is beschadigd, kan de klant binnen de verplichte termijn van 10 dagen na ontvangst per telegram of e-mail aan e-store.italia@gifize.it om vervanging vragen.

De Klant is tevens verplicht om het defecte of beschadigde product in de originele verpakking en in al zijn onderdelen te retourneren.

In geval van vervanging van het product zijn de verzendkosten voor de retourzending voor rekening van Gifize.

Deze zal dan het product vervangen door een identiek exemplaar of, in geval van voorraadschaarste en onder voorbehoud van overeenstemming met de Klant, door een exemplaar van gelijkwaardige waarde.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De verkoop van producten en/of diensten vindt plaats op het grondgebied van de Italiaanse staat en is onderworpen aan de wetten die gelden in de Italiaanse Republiek.

Voor geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering van dit contract is uitsluitend de rechtbank van Bologna bevoegd.