FRI FRAKT PÅ BESTÄLLNINGAR ÖVER 1.190,00 kr

Din vagn

Din vagn är tom

VÄLKOMMEN TILL VÅR WEBBPLATS

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant.

Genom att gå in på eller använda webbplatsen accepterar du de villkor som beskrivs nedan och alla relaterade villkor. Om du inte accepterar dessa villkor fullt ut ber vi dig att inte använda webbplatsen.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Erbjudande och försäljning av produkter via webbplatsen Filicori Zecchini av G.I.Fi.Ze. Industriell grupp Filicori Zecchini s.p.a. regleras av de allmänna försäljningsvillkoren, som illustreras nedan.

De allmänna försäljningsvillkoren är utformade i enlighet med bestämmelserna om avtal som ingås utanför affärslokaler och i synnerhet med bestämmelserna i lagdekret nr 206 av den 6 september 2005 (konsumentlagen).

PARTER I AVTALET

Följande ska anses vara parter i avtalet: G.I.Fi.Ze. Industrigrupp Filicori Zecchini s.p.a., med säte i 40060, Castel San Pietro Terme, orten Osteria Grande, Bologna, via Lombardia n. 55, REA 153878 - Reg. Imp. BO och C.F. 00805700374 - P.I. 00523821205 (nedan kallad "Gifize"); och den person (fysisk person, företag eller annan juridisk enhet) som, efter att ha registrerat sig på webbplatsen http://www.filicorizecchini.com, har lagt en beställning som har accepterats av Gifize (nedan kallad "Kunden").

TILLÄMPNING OCH ÄNDRING AV DE ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOREN

Genom att lägga beställningen på det sätt som anges, förklarar Kunden att han/hon har läst all information som tillhandahålls under köpprocessen och fullt ut accepterar de Allmänna Försäljningsvillkoren. Gifize förbehåller sig rätten att ändra de Allmänna Försäljningsvillkoren genom att meddela detta på denna sida av webbplatsen.

De tillämpliga Allmänna Försäljningsvillkoren är de som är i kraft vid den tidpunkt då beställningen görs. Eventuella ändringar träder i kraft efter publicering på webbplatsen.

EGENSKAPER OCH PRISER FÖR PRODUKTER ELLER TJÄNSTER

Bilderna av produkterna kanske inte är helt representativa för deras egenskaper utan skiljer sig åt när det gäller färg, storlek, tillbehörsprodukter som representeras. 

All information om köpstöd är endast avsedd som allmänt informationsmaterial och hänvisar inte till de faktiska egenskaperna hos en enskild produkt.

Produkterna erbjuds till det pris som anges på webbplatsen det datum då beställningen görs.

Priserna inkluderar moms, som kommer att anges på fakturan för inköp av produkten.

Priserna inkluderar inte transport- och leveranskostnader, som i vilket fall som helst anges i det sista avsnittet innan beställningen skickas och anges i orderbekräftelsen som skickas via e-post till kunden.

PLACERING AV BESTÄLLNINGAR

Beställningar kan göras från och till följande territorier: Italienska republiken, Republiken San Marino, Vatikanstaten.

Beställningar är föremål för begränsningar av minsta eller högsta kvantitet och produkter erbjuds inom gränserna för lagertillgänglighet.

Beställningar från personer under myndighetsåldern kommer inte att accepteras. Stegen för att göra en beställning och ingå ett köpeavtal är tydligt markerade i sekvensen av sidor på webbplatsen genom förklarande text och grafik.

Det är särskilt viktigt att läsa meddelandet om ångerrätt, som kan skrivas ut när som helst.

Det är möjligt att korrigera eventuella inmatningsfel innan beställningen skickas.

BEKRÄFTELSE PÅ MOTTAGANDE OCH GODKÄNNANDE AV ORDERN

Vid mottagandet av en beställning kommer Gifize automatiskt att skicka en mottagningsbekräftelse via e-post, som sammanfattar alla detaljer i beställningen.

Efter mottagandet av en beställning kommer Gifize att kontrollera den faktiska tillgängligheten av den beställda produkten och först när denna kontroll har slutförts kommer Gifize att meddela sitt godkännande av beställningen och den framgångsrika leveransen av produkten.

I händelse av att Gifize inte kan behandla en mottagen beställning, kommer Gifize att meddela Kunden omedelbart.

Kundens rätt till skadestånd eller ersättning, liksom avtalsenligt eller utomobligatoriskt ansvar för direkta eller indirekta skador på personer och/eller egendom som orsakas av att en beställning inte accepteras, är utesluten.

ACCEPTERADE BETALNINGSMETODER

Gifize accepterar endast betalning via de system som anges i sidfoten på webbplatsen.

FRAKT AV PRODUKTER

Produkter kan endast skickas och levereras till territorierna i följande länder: Italien, Österrike, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien.

Gifize kommer endast att skicka de köpta produkterna till den destinationsadress som anges i beställningen.

Vi accepterar inte leveranser till postboxar.

Gifize kommer att skicka de produkter som beställts av Kunden, med kurir, till den adress som angetts av Kunden, ungefär inom 3 (tre) arbetsdagar efter godkännande av beställningen.

Leverans sker normalt inom 5 arbetsdagar.

De tider som anges för mottagande av varor är vägledande.

Leveranskostnaderna faktureras på grundval av de priser som anges på Webbplatsen den dag då beställningen gjordes.

Mottagaren av varorna är ansvarig för betalning av skatter och tullavgifter enligt gällande bestämmelser i det område där produkterna är avsedda.

Kuriren ansvarar för leveransen.

Gifize åtar sig att samla in alla rapporter om utebliven eller försenad leverans av produkterna via kundtjänsten och, i förekommande fall, att hjälpa kunden att skydda sina rättigheter enligt vad som krävs enligt lag.

KUNDENS GODKÄNNANDE AV PRODUKTEN

Eventuella skador på förpackningen och/eller produkten eller felaktig matchning av antalet förpackningar eller indikationer måste omedelbart meddelas genom att göra en specifik indikation på följesedeln.

Genom att underteckna kurirens dokument intygar kunden produktens yttre integritet och leveransens överensstämmelse.

Eventuella problem med den fysiska integriteten, korrespondensen eller fullständigheten hos de mottagna produkterna måste rapporteras inom 10 arbetsdagar efter leveransen genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen

e-store.italia@gifize.it.

FAKTURERING

En faktura utfärdas för varje beställning från den privata kunden som har angett sin skattekod och för varje beställning från den professionella kunden eller företaget med momsregistreringsnummer.

Fakturan ska utfärdas på grundval av den information som kunden tillhandahåller när beställningen görs.

Inga ändringar av fakturan ska vara möjliga efter det att fakturan har utfärdats. Vid beställning är det nödvändigt att ange om leveransadressen skiljer sig från faktureringsadressen.

ÅNGERRÄTT OCH REGLER FÖR RETUR AV PRODUKTER

I enlighet med bestämmelserna i lagdekret 185/99 om genomförande av direktiv 97/7/EG om konsumentskydd vid distansavtal, kan kunden returnera den köpta produkten och få en återbetalning av den köpesumma som faktiskt betalats.

Ångerrätten kan utövas inom 10 arbetsdagar efter mottagandet av produkten på följande sätt: 1) Kunden skall skicka ett rekommenderat brev med mottagningsbevis till Gifize; meddelande kan också skickas, inom samma period, via telegram eller e-post. till e-store.italia@gifize.it. 2) Gifize skall kontakta Kunden och meddela koden för returgodkännande. 3) Kunden ska ange koden för returtillstånd på returformuläret som erhålls tillsammans med leveransdokumenten. 4) Kunden kommer sedan att kontaktas av kuriren för godkännande av returen.

Returen av produkten ska ske inom 10 arbetsdagar från det datum då auktoriseringskoden mottogs.

Återbetalningen av det pris som betalats för inköpet av produkten inkluderar inte fraktkostnader, som är det fulla ansvaret för den kund som avser att dra sig ur köpet.

Om Kunden skickar tillbaka produkter som är skadade, inte har en returkod, inte returneras inom den ovan nämnda tidsfristen, har öppnats och/eller delvis använts, inte är förpackade regelbundet eller fullständigt, eller där vissa delar saknas eller har skadats, såsom komponenter, element, tillbehör, förpackningsmaterial, lådor, dokumentation och/eller andra föremål, ska ångerrätten förverkas helt och hållet.

I de fall som anges ovan kommer Gifize att returnera de köpta varorna till Kunden och debitera honom/henne för fraktkostnaderna.

Med förbehåll för ovanstående begränsningar kommer Gifize att återbetala det belopp som faktiskt betalats av Kunden inom 30 dagar efter meddelandet om frånträde genom en kreditnota till bankkontot eller kreditkortet.

GARANTI

Alla produkter, utom livsmedel, som säljs av Gifize omfattas av den konventionella tillverkargarantin och av 24-månadersgarantin för överensstämmelsefel i enlighet med lagdekret 24/2002 och efterföljande ändringar samt artiklarna 130 och 132 i lagdekret 206/2005.

För att kunna dra nytta av garantiservicen måste kunden behålla fakturan.

Om den köpta produkten visar sig ha tillverkningsfel och/eller har skadats under transporten, kan kunden begära ersättning inom den obligatoriska tidsfristen på 10 dagar från mottagandet via telegram eller e-post till e-store.italia@gifize.it.

Kunden är också skyldig att returnera den defekta eller skadade produkten i sin originalförpackning, intakt i alla dess delar.

I händelse av produktbyte ska fraktkostnaderna för returen bäras av Gifize.

Gifize kommer då att ersätta produkten med en identisk eller, i händelse av lagerbrist och efter överenskommelse med Kunden, med en likvärdig produkt.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Försäljningen av produkter och/eller tjänster sker inom den italienska statens territorium och omfattas av de lagar som gäller i den italienska republiken.

För alla tvister som rör giltigheten, tolkningen och genomförandet av detta avtal ska domstolen i Bologna ha exklusiv behörighet.