FREE SHIPPING ON ORDERS OVER 450,00 zł

Your cart

Your cart is empty

Storia dei Caffè Letterari in Italia

Historia kawiarni literackich we Włoszech

Wstęp

Kawiarnie literackie były ważnym punktem spotkania dla włoskich intelektualistów od końca XVIII wieku. Te miejsca, w których można pić kawę i omawiać literaturę, politykę i sztukę, odegrały fundamentalną rolę w tworzeniu współczesnej włoskiej kultury. W tym artykule zbadamy historię kawy literackiej we Włoszech, od ich pochodzenia do dnia dzisiejszego.

Początki kawiarni literackich we Włoszech

Pierwsza włoska kawa literacka została otwarta w Wenecji w 1763 roku. To miejsce, zwane Caffè Florian, szybko stało się miejscem spotkań artystów, pisarzy i filozofów. Przez lata inne kawiarnie literackie otworzyły się w całym Włoszech, w tym kawa grecka w Rzymie i Caffè Pedrocchi w Padwie.

Kawiarnie literackie w Risorgimento

W dziewiętnastym wieku kawiarnie literackie stały się ważnym punktem spotkania dla włoskich patriotów, którzy próbowali stworzyć ruch narodowy. Wiele literackich kawiarni tamtych czasów było odwiedzanych przez członków Carbonerii, tajnego społeczeństwa, które próbowało obalić rząd austriacki, który następnie kontrolował znaczną część północnych Włoch.

Kawiarnie literackie w XX wieku

Po zjednoczeniu Włoch w 1861 r. Kawiarnie literackie nadal były ważnym punktem spotkań włoskich intelektualistów. W XX wieku miejsca te stały się coraz częściej odwiedzane przez artystów i pisarzy, w tym Umberto Saba, Eugenio Montale i Italo Calvino. Wiele kawiarni literackich było również ważnymi miejscami spotkań włoskich polityków, w tym kawy greckiej w Rzymie, odwiedzanych przez polityków wszystkich trendów.

Kawiarnie literackie dzisiaj

Chociaż wiele historycznych kawiarni literackich zostało zamkniętych na przestrzeni lat, niektóre nadal przetrwają dzisiaj. Ponadto wiele nowych kawiarni literackich otworzyło się w całym Włoszech, oferując miejsce spotkań dla intelektualistów, artystów i polityków XXI wieku.

Wnioski

Kawiarnie literackie były ważnym punktem spotkania dla włoskich intelektualistów przez ponad dwa wieki. Te miejsca, w których moglibyśmy omawiać politykę, sztukę i literaturę, odegrały fundamentalną rolę w tworzeniu współczesnej kultury włoskiej. Chociaż wiele historycznych kawiarni literackich zostało zamkniętych, te miejsca wciąż przetrwają, oferując miejsce spotkań intelektualistów XXI wieku.

Previous post
Next post

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published